Linkkejä

Antti Kurittu: Tikka -Tietoturvallisuusopas (Viestintävirasto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK):
https://ek.fi/wp-content/uploads/TIKKA_Tietoturvallisuus_opas.pdf

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) ohjesivuston tietoturvallisuus ja lainsäädäntö -osio
https://www.vahtiohje.fi/web/guest/tietoturvallisuus-ja-lainsaadanto

Tietoturvalainsäädäntöä
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/asiasanat/?key=Tietoturva&id=5229

Valtioneuvoston julkaisu: Verkko- ja tietoturvadirektiivin kansallista täytäntöönpanoa tukevan työryhmän loppuraportti
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79770/LVM_09_2017_Verkko_%20ja_tietoturvadirektiivi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kauppakamarin Tietoturvaopas yrityksille (2016)
https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2016/11/tietoturvaopas-yrityksille.pdf

Palvelua toteuttamassa